Zarobić trzynastą pensję, czyli ile? Liczymy średnie wynagrodzenie w Polsce

Co miesiąc media przekazują nam dane GUS dotyczące średniego wynagrodzenia w Polsce.

Przykładowo, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2015 r. wyniosło 4164,01 zł.

Wiele osób wyśmiewa podawaną wartość, uważając, że nie ma ona wiele wspólnego z rzeczywistością.
Czy ten zarzut jest uzasadniony?

W dzisiejszym wpisie postaram się obliczyć bliższą prawdzie wartość średniego wynagrodzenia w Polsce.

***********************************************

Po pierwsze podawana jest zawsze wartość brutto (przed odliczniem składek na ZUS i opodatkowaniem).
Po drugie, w statystykach GUS uwzględnia się tylko firmy zatrudniające powyżej 9 osób.
Po trzecie, średnie wynagrodzenie w sektorze publicznym jest wyższe niż w sektorze przedsiębiorstw.
Jak wpływa to realne średnie wynagrodzenie?

W „Raporcie o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013–2014” czytamy, że:
„Zgodnie z danymi GUS, liczba osób pracujących w gospodarce narodowej wynosi 14,2 mln (dane za 2013 r.).”
oraz
„Na koniec 2013 r. liczba pracujących w przedsiębiorstwach w Polsce wynosiła blisko 8,9 mln osób.”
Z tego samego raportu dowiadujemy się, że 37,89% z tych 8,9 mln osób pracuje w mikroprzedsiębiorstwach (firmach zatrudniających do 9 osób).

***********************************************
Wiemy zatem, że:
– w sektorze publicznym pracuje ok. 5,3 mln osób (14,2 mln – 8,9 mln)
– w sektorze prywatnym pracuje ok. 8,9 mln osób, z czego 3,37 mln w mikroprzedsiębiorstwach

Z raportu GUS „Zatrudnienie i wynagrodzenia w 2014 r.” wynika, że średnie wynagrodzenie w sektorze publicznym wynosiło w 2014 roku 4358,43 zł. Przyjmujemy, że te dane w ciągu roku znacząco się nie zmieniły, a więc tyle średnio zarabia 5,3 mln osób.

W małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach pracuje 5,53 mln osób, zarabiając średnio 4164,01 zł.

W mikroprzedsiębiorstwach pracuje 3,37 mln osób. Ostania brakująca wartość to średnie zarobki w tej grupie. Tu najtrudniej o aktualne dane, ale możemy je z dobrym przybliżeniem oszacować na podstawie danych z 4% mikroprzedsiębiorstw za 2013 rok, dostępnych w ulotce GUS (http://form.stat.gov.pl/formularze/2015/objasnienia/ulotka_sp-3.pdf). Wynika z niej, że średnie wynagrodzenie wyniosło 2155,62 zł. Optymistycznie założymy, że w roku 2015 ta średnia wzrosła o 150 zł (tyle bowiem wyniósł wzrost minimalnego wynagrodzenia, z 1600 zł do 1750 zł brutto), czyli wyniosła 2305,62 zł.

***********************************************
Przystępujemy więc do finalnego obliczenia średniego wynagrodzenia w Polsce:
(5,3 mln * 4358,43 zł + 5,53 mln * 4164,01 zł + 3,37 mln * 2305,62 zł) / (5,3 mln + 5,53 mln + 3,37 mln) = 3795,53 zł
Obliczona wartość średniego wynagrodzenia w Polsce wynosi więc 3795,53 zł brutto.
***********************************************
Uwaga, uwaga! Proszę nie poprawiać internetoodbiorników…

Po odjęciu wszystkich składek i podatków, na konto średnio Polak dostaje 2711,40 zł.

Czy ta wartość usatysfakcjonuje krytyków wartości podawanej przez GUS? Tego nie wiem, natomiast trochę rozumiem ich niechęć do tych zawyżonych danych, ponieważ z danych GUS wynika również, że 2/3 osób zarabia poniżej średniej.

My jednak przyjmiemy średnią 2711,40 zł jako bazową wartość Trzynastej Pensji, którą chcemy zarobić w tym roku. O tym czy się udało, przekonamy się już za 12 miesięcy :)

Źródła:

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw
Zatrudnienie i wynagrodzenia w 2014 r. (raport GUS)
Ulotka GUS – dane z mikroprzedsiębiorstw za 2013 rok

O Autorze 

    Znajdź mnie:
  • facebook

Odpowiedz

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.